f শালিকা | ঘৰ শালিকা | Mayna Bird Assam | ~ Daily Assam

শালিকা | ঘৰ শালিকা | Mayna Bird Assam |

 

নামঃ শালিকা 

ইংৰাজী নামঃ Maynah, Maina, Mayna,

শালিকা চৰাই অসমৰ এবিধ স্থলোৱা চৰাই। এইবিধ মইনা চৰাই প্ৰজাতি। অসমৰ সকলো ঠাইতে এবিধ চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। শালিকা অসমৰ বাহিৰে ভাৰতবৰ্ষতো দেখা পোৱা যায়।
0 comments:

Post a Comment

Write your Comment