f নলিনীবালা দেৱীৰ গীতসমূহ ~ Daily Assam

নলিনীবালা দেৱীৰ গীতসমূহ

নলিনীবালা দেৱীৰ গীতসমূহকাৰ পৰশত নিজান বনত

ফুলিলে হিয়াৰ ফুলবোৰ।।

ঘুমটি ভাঙিল পুৱতি নিশা

ঊষাৰ ৰাঙলী বুকুৰ নীলিমা

পখিলা পাখি ৰহণ চৰি

ফুলিলে হিয়াৰ ফুলবোৰ।।

পাখিয়ে জগালে বননি

পুৱতিৰ অৰুণে ৰঙা হাঁহি সানি

পাখিলা ৰহণ চৰি

ফুলিলে হিয়াৰ ফুলবোৰ।।

0 comments:

Post a Comment

Write your Comment