All Member In Daily Assam Website

All Member In Our Website Daily Assam 


Puspa Kakati  (CEO) 

Pallab Jyoti Bora

Bharat Kalita

Jyotish Kakati

Sourav Bora 

Ankur Moni Nath

Bhaskar Jyoti Nath

Uttam Medhi

Jatin Nath

Kishor Nath

Chinmay Kakati

Dipankar Hazarika

Rekha Moni Devi

Sumi Medhi

Alakesh Mahanta

Puspa kakati

Leena Kakati

Hiru Moni Bora

Jit Bora

Susmita Kakati

Piku Kakati

Dimpi Bora

Janmoni Hazarika

Karabi Kakati

Mukesh Bora

Priyankshi Hazarika

Dikha Bora

Bikash Bora

Ali Ranli Kakati

Parth jyoti Hazarika

Hirak Jyoti Bora

Himanku Bora

Naba Jyoti Bora

Rahul Kakati

Jugal Suddhi

Prabal Konwar

Dikshita Konwar

Priyam Jyoti Patar

Monjit Kakati

Jun Moni Bora

Krishna Moni Nath

Kamal Kumar Nath 

Himashree Bora

Bhabesh Bora

Bijoy Deka

Dipawali Bora

Monidra Saikia

Jitu Goswami

Rajashree Bora

Sikha Moni Devi

Purabi Das

Twinkle Mahanta

Shristi Mahanta

Runasmita Bonia

Himadree Bora

Pooja Bora

Monikonga Saikia

Pompi Hazarika

Pal Bora

Jyotishman Kakati

Dikha Rani Bora

Parina Hazarika

Nayan Moni Medhi

Mayur Rani Kashyap

Ashim Bora

Lija Devi

Sangita Devi

Tina Moni Bordoloi

Mandira Saha

Punya Hazarika


আপুনিও যদি Daily Assam ৰ এগৰাকী Member হব বিচাৰে তেনেহলে তলত দিয়া Link টো ক্লিল কৰক।

DAILY ASSAM MEMBER


Post ID: DABP001653

Technology