Class 4 Assamese AJB | Assam Jatiya Bidyalaya Class 4 Question And Answer | Download Free PDF And Question Answer Assam Jatiya Bidyalaya | অসম জাতীয় বিদ্যলয়ৰ পঞ্চম শ্ৰণীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ |

Class 4 Assamese AJB | Assam Jatiya Bidyalaya Class 4 Question And Answer | Download Free PDF And Question  Answer Assam Jatiya Bidyalaya |  অসম জাতীয় বিদ্যলয়ৰ পঞ্চম শ্ৰণীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ |

-----------------------------------------

Class 4 Assamese (AJB)

Assam Jatiya Bidyalaya

Question And Answer 

--------------------------------------------

 CONTENT 

অধ্যায়ঃ ১। আমাৰ গাওঁ (পদ্য)


অধ্যায়ঃ ২। হাতীক গা ধুওৱাৰ কথা 


অধ্যায়ঃ ৩। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন


অধ্যায়ঃ ৪। কাজিৰঙাত এদিন


অধ্যায়ঃ ৫। পোহৰ-পখিলা (পদ্য)


অধ্যায়ঃ ৬। বাদলৰ বিদ্যালয়


অধ্য়ায়ঃ ৭। মোহন আৰু কলীয়া 


অধ্যায়ঃ ৮। গ্ৰাহক আহিলে খং উঠা দোকানীজন 


অধ্যায়ঃ ৯। তৰা (পদ্য) 


অধ্যায়ঃ ১০। কাঁহৰ মেল


অধ্যায়ঃ ১১। ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা..


অধ্যায়ঃ ১২। ঢোপ খেলৰ আনন্দ


অধ্যায়ঃ ১৩। বৰপোনাৰ হাট (পদ্য) 


অধ্যায়ঃ ১৪। মাধৱদেৱৰ গুৰুসেৱা 


অধ্যায়ঃ ১৫। সাঁকোঅধ্যায়ঃ ১৬। প্ৰমচান্দ


অধ্যায়ঃ ১৭। দেওৱাৰ! দেওৱাৰ! (পদ্য) 


অধ্যায়ঃ ১৮। শিলৰ চোলা (নাটিকা)

Technology