Class 3 Assamese Question Answer Sankardev | Class III Assamese Notes | ভাৰতী কুঁহিপাঠ | তৃতীয় মানৰ অসমীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ | Sankardev School Class 3 Assamese | Assamese Suggestion Class 3 Sankardev | Download Class 3 Assamese Sankardev Books PDF |


----------------------------------------

ভাৰতী কুঁহিপাঠ

Class 3 Assamese Answer

তৃতীয় মানৰ অসমীয়া

---------------------------------------

ভাৰতী কুঁহিপাঠ তৃতীয় মান


  CONTENT  

----------------------------------------                                                                                   

---------------------------------------------

১। আমাৰ গাঁও (কবিতা)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

২। আখৰ চিনাকি - ১

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

৩। কম্পিউটাৰ

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

৪। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

৫। ছবিৰে পাঠ (দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

৬। গাখীৰৰ পুখুৰী (নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

৭। মহাপুৰুষ (কবিতা)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

৮। আমাৰ ককা (শিশু নাটক)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

৯। পৰুৱা আৰু হাতী

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১০। নোৱাৰোঁ (কবিতা)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১১। আখৰ যোগ কৰোঁ আঁহা - ২

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১২। অসমীয়া অভিধান

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১৩। সঁচা সেৱাৰ ফল

Click Here Online Exam

MCQs

----------------------------------------

----------------------------------------

১৪। দুই বন্ধু আৰু ভালুক (ছবি চাই সাধু)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১৫। অসমৰ দুগৰাকী সাহসী নাৰী

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১৬। উপদেশৰ পৰিণাম

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১৭। কন্টকৰামৰ বুদ্ধি

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১৮। প্ৰিয় ছাত্ৰ (কবিতা)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

১৯। তেজপুৰ (ভ্ৰমণ কাহিনী)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

২০। দোঁ খাই থকা গছ

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

২১। ছবিৰ পাঠ (হৰি - ভক্তিৰ মাহাত্ম্য়)

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

২২। বিবেক আৰু তাৰ পাঁচ মিনিট

Click Here Online Exam

MCQs

----------------------------------------

----------------------------------------

২৩। অসমৰ ধাতু শিল্প আৰু পাট শিল্প

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------

----------------------------------------

২৪। লোভৰ পৰিণতি

Click Here Online Exam

MCQ

----------------------------------------                                                                                           

----------------------------------------


Post ID : DABP002276